Pri dnešnom priemernom veku dožitia je storočnica výnimkou. No Vojtech Madro, ktorý žije v Centre sociálnych služieb – Domov Javorina v Bzinciach pod Javorinou patrí k tým seniorom, ktorí majú dodnes bystré myslenie. Pochádza z desiatich detí a dodnes je pevne prepojený so svojimi deťmi a vnúčatami.