Deklarácia slovenského národa znamenala oficiálne prihlásenie sa Slovákov k vzniku spoločnej Československej republiky. Sto rokov od tejto významnej chvíle sa stretli v Martine osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života, aby si pripomenuli význam tejto chvíle.