Ku kultúrnemu životu a tradíciám v obci a na vidieku patria od nepamäti dychové hudby. Rovnako je tomu aj v obci Bošáca, ktorá pripravila veľké oslavy venované 110. výročiu dychovej hudby v obci a 40. výročiu dychovej hudby Bošáčanka.