Na Slovensku sa od 14. storočia až do polovice 19. storočia poverovali na Slovensku organizovaním likvidácie požiarov cechy. Po ich zrušení štát v roku 1888 nariadil každej obci s počtom najmenej 50 domov zabezpečiť sa požiarnymi pomôckami. A tak sa zakladali dobrovoľné hasičské spolky.