V Bratislave sa udeľovali Zlaté klapky. Prestížne ocenenie v audiovizuálnej tvorbe detí a mládeže si prevzali talenty z celého Slovenska. Odborná porota hodnotila viac ako 100 príspevkov v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Z nich vybrala tie najlepšie.