Generál Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Táto významná udalosť nezostala ani po rokoch bez povšimnutia. V rodnej obci sa na jeho počesť konala spomienková slávnosť za účasti mnohých významných hostí.