Evanjelická fara na Košariskách je dnes Múzeom Milana Rastislava Štefánika,. A práve od tamojšieho evanjelického kostola, kde bol jeho otec farárom, možno dovidieť až na Bradlo. Aj keď miesto jeho narodenia a posledného odpočinku sú kúsok od seba – presne pravým opakom boli jeho životné skúsenosti. V jeho rodných Košariskách si na Milana Rastislava Štefánika každoročne spomínajú.