Ľudmilu Podjavorinskú pozná snáď každé dieťa, keďže zasvätila svoj život písaniu hlavne pre deti. V Bzinciach pod Javorinou znovuotvorili knižnicu, ktorá nesie spisovateľkino meno. Stalo sa to na 145. výročie od jej narodenia.