170 rokov od vzniku Prvej slovenskej národnej rady oslávili v dome Anny Kolényovej na Myjave. Štúrovci na tomto mieste formovali prvý politický programov Slovákov. Dnes sa tu nachádza Múzeum Slovenských národných rád a jeho súčasťou je aj Dom Anny Kolényovej.