Začali sme Vám prinášať názory našich zástupcov v Európskych inštitúciách. Hostiteľom 7. samitu Výboru regiónov a miest Európskej únie bola Bratislava. Našim zástupcom za Slovensko v tomto výbore je aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorého sme sa opýtali na jeho názor k výsledkom samitu.