V súvislosti s oslavami 25. výročia pripravila Nadácia detského kardiocentra sériu osvetových aktivít. Vďaka nim chce verejnosti priblížiť problematiku detských srdcových ochorení a umožniť verejnosti aj osobne pomôcť.