V spoločnosti rezonujú otázky ohľadom zastavenia čerpania eurofondov. V celej situácii je viac nejasností ako jasných odpovedí. Preto sme sa opýtali zasvätených, čo sa vlastne stalo a čo to znamená pre náš región.