Slovensko je predsedníckou krajinou Európskej Únie. Koná sa tu množstvo summitov a stretnutí. Nás zaujíma najmä prepojenie nášho regiónu s Európou. Na Slovensku je zastúpenie Európskej Únie. Opýtali sme sa, aké je to zastúpenie a čo je jeho náplňou.