V nasledujúcich minútach sa vrátime k úspešnému Samitu regiónov a miest. Tento raz dáme príležitosť vyjadriť názor zástupcom Európskej komisie na Slovensku.