Už naše staré mamy vedeli, že upevniť zdravie si môžeme vlastnoručne nazbieranými bylinami. Tento liek, rastúci priamo na horských lúkach, poslúžil v minulosti na výrobu mastí a olejčekov, či na využitie liečivej sily v podobe čajov. Poznanie tajomstva rastlín má dodnes pre nás veľký význam.