Obyvatelia obce Močenok sa rozhodli pomôcť ľuďom na Ukrajine. Občianske združenie Rubín zorganizovalo zbierku šatstva a hygienických
potrieb. Na obecný úrad prišli desiatky ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrili svoj postoj k ťažko skúšaným Ukrajincom.