Dožinky alebo zastarano obžinky sú slávnosť na ukončenie žatvy. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách majú dodnes náboženský charakter. U nás sa oslavujú už zriedkavo. My sme sa však na jedny dožinky išli pozrieť, a možno mnohých prekvapí, že sa konali v Bratislave