Sú verejné priestranstvá, na ktoré nie je pekný pohľad. Špina, odpad a neporiadok je tiež obrazom doby. Nie všetko je však pozostatok činnosti bezdomovcov.