Keď skončí noc čarodejníc, začína podľa tradície prvý máj. Jeho oslavy sú späté so stavaním májov, bozkom pod čerešňou či pripomenutím Dňa práce.