O dnešnej generácii detí sa hovorí, že má málo pohybu a sedí stále za počítačom. No nájdu sa aj svetlé výnímky. Tie sme našli športovať pri atletických disciplínach.