Akadémia tretieho veku pokračuje vo vzdelávaní seniorov. V Kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne sa na otváracom seminári stretlo približne 150 aktívnych ľudí v produktívnom a seniorskom veku bažiacich po nových vedomostiach.