Ekonomická univerzita v Bratislave hostila medzinárodnú vedeckú konferenciu o problémoch podnikovej sféry. Cieľom bolo študentom prezentovať aktuálne problémy v podnikaní.