Otázka platov je citlivá vec. Pred časom sme boli svedkami aj rozsiahlych štrajkov. Každý by chcel zarábať viac. Je treba nájsť rozumný kompromis, ako sa to podarilo s autobusovým dopravcom.