Zamestnávatelia na západnom Slovensku ohlasujú nedostatok pracovných síl najmä v automobilovom priemysle, stavebníctve aj v doprave. Mnohé profesijné portály pripravujú viacero zaujímavých podujatí už pre deti základných škôl, aby ich zoznámili s jednotlivými profesiami. Taká bola aj Automobilová junior akadémia v Trenčíne.