Trojka je magické číslo, ktoré symbolizuje nové šance, príležitosti a začiatky. Platí to aj pri treťom ročníku Beckovského slnka, ktoré sa dostáva stále viac do povedomia ako ocenenie pre tých, čo majú svoje srdce na správnom mieste a pozitívne vplývajú na ľudí nielen doma, ale aj v zahraničí.