Pri behu ešte chvíľu zostaneme. V Kálnici spojili športové nadšenie a historickú udalosť do Behu oslobodenia, ktorý je spomienkou na ukončenie 2. svetovej vojny.