V Novom Meste nad Váhom sa konala zaujímavá beseda s Tiborom Eliot Rostasom a Marianom Benkom. Besedu si prišla vypočuť nemalá skupina verných čitateľov.