V tomto ročnom období bol sedliak na tom veľmi zle. Obilie z minulého roka sa mu už minulo a žatva ešte len prichádzala. No i napriek tomu pri ťažkej práci na poli si zanôtil nejednu pesničku.