V tomto ročnom období bol sedliak na tom veľmi zle – obilie z minulého roku sa mu už minulo a žatva ešte len prichádzala. No i napriek tomu, pri ťažkej práci na poli, si zanôtil nejednu pesničku. Popri ich melódiách sa čoraz častejšie ozývali i zvuky nových pomocníkov – traktorov.