V rámci kultúrneho dotačného mechanizmu má Bratislavský kraj vyčlenených 400 000 eur. Projekty posudzujú členovia Rady BSK pre kultúru a umenie. Mechanizmus predstavili zástupcovia BSK v bratislavskej Cvernovke.