V Košiciach sa každoročne beží najstarší maratón v Európe a dokonca tretí najstarší na svete! V Bratislave síce nemáme najstarší beh, ale už tradične sa na jar ulice hlavného mesta zmenia na bežecké trate. Bratislavský maratón, je beh, kde je každí bežec víťazom.