Bratislavský samosprávny kraj upozorňoval na výskyt falošných receptov, ktorými boli z lekární vyberané lieky dovedna za takmer 40 000 eur. Aj napriek tlaku verejnosti však Ministerstvo zdravotníctva nepredstavilo riešenie falšovania receptov. Urobil tak župan Bratislavského kraja Pavol Frešo a lekár samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný. Recepty s ochrannými prvkami môžu byť ešte lacnejšie ako tie súčasné, ktoré sa dajú falšovať veľmi jednoducho.