V súčasnosti sa poľnohospodári sťažujú na veľmi nízke ceny poľnohospodárskych komodít.
Zdá sa, že na farme v Šterusiach toto neplatí. Tunajší družstevníci si totiž dokázali vybudovať nový moderný kravín bez dotácií. V týchto dňoch ho slávnostne uviedli do prevádzky.