Spomedzi všetkých krajov zrealizoval Bratislavský samosprávny kraj najväčšie energetické úspory v rámci svojich budov a bol vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších v programe MunSEFF. Ten je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie. Jeho cieľom je podpora energetickej efektívnosti v municipálnom a bytovom sektore na Slovensku.