Hoci sa boje americkej občianskej vojny Sever proti Juhu skončili pred viac než 150-timi rokmi, v Bzinciach pod Javorinou sa odohralo výnimočné pokračovanie. Pozitívnou správou je, že Sever zvíťazil nad Juhom, čo viedlo k definitívnemu zrušeniu otroctva a tak mnoho ľudí získalo očakávanú slobodu.