Nitriansky samosprávny kraj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu udeľuje ocenenia jednotlivcom i kolektívom. Bolo dôležité, aby ocenení mali príslušnosť k Nitrianskemu samosprávnemu kraju.