Medzinárodnými cenami Vojvodu z Edinburghu oceňujú mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov. Študenti sa musia angažovať a rozvíjať svoj talent. Až dosiahnu svoj cieľ, získajú toto ocenenie.