Ján Langoš bol silnou osobnosťou, ktorú totalitný režim nedokázal zlomiť, pretože sa vždy opieral o základné ľudské a kresťanské hodnoty. Svoj život zasvätil vzdoru voči komunizmu ako prejavu zla a neslobody. Nadácia Jána Langoša každoročne udeľuje národnú cenu Jána Langoša. Udelením tejto ceny chce nadácia podporiť a oceniť ľudí, ktorí preukázali občianskú odvahu pri obhajobe ľudských práv.