Oceňovanie jednotlivcov i kolektívov patrí v Trnave medzi tradičnú marcovú udalosť. Významné osobnosti si z rúk primátora preberajú ceny mesta Trnava.