Zasvätili život hlavnému mestu a jeho rozvoju. Presnejšie ľudom a komunitám, ktoré v ňom žijú . Aj takto možno charakterizovať piatich ocenených, ktorý získali Cenu primátora hlavného mesta. Naša kamera bola pritom.