Slovensko je bohaté na významné osobnosti, ktoré sa pričiňujú o zlepšovanie našej krajiny. Inak tomu nie je ani v Bratislavskom kraji. Ľudom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí, bola ako každoročne udelená cena Samuela Zocha.