Sté výročie vzniku Československa sme si pripomenuli aj na výstave na Bratislavskom hrade. Projekt sa venuje nielen vzniku spomínaného štátu, ale aj dôležitým medzníkom a udalostiam v živote oboch národov v 20. storočí.