Viete si tipnúť koľko mlieka za deň dokáže nadojiť kravička? S akými problémami zápasia chovatelia dobytka v súčasnosti? Odpovede už ponúka nasledujúca reportáž zo Šterús.