Zložky Integrovaného záchranného systému v okrese Trenčín si taktickým cvičením vyskúšali v reálnych situáciách svoju pripravenosť pri živelných pohromách či pri pátraní po nezvestných osobách. Cvičenie sa uskutočnilo v obci Soblahov, kde popri všetkých zložkách hasičského a záchranného zboru asistoval aj vrtuľník ministerstva vnútra.