Sviatok svätého Cyrila a Metoda sa oslavuje na národnej úrovni. V Terchovej sa konajú slávnosti počas troch dní. Keďže vierozvestcovia pochádzali z Macedónska, Terchová tento rok hostila samotného prezidenta Macedónskej republiky.