Spomienku na sv. Cyrila a MEtoda si v každom meste či obci pripomínajú individuálne. Na severnom Slovensku v Terchovej tieto slávnosti trvajú až 4 dni. Sú spojené s množstvom duchovných a kultúrnych podujatí nielen zo Slovenska ale aj partnerských regiónov. Tento rok zavítali do Terchovej hostia z Macedónska.