V zimnom pochmúrnom počasí, keď nebolo na poli čo robiť, sa využíval tento čas nielen na rôzne zábavy ale i na zabíjačky. Boli spojené s viacerými tradíciami a tak obdobie zabíjačiek tvorí súčasť kalendára ľudových zvykov. Zabíjačka bývala na slovenskej dedine vždy aj príležitosťou na veľké rodinné stretnutia. Tradícia zabíjačiek je v mnohom rovnaká dodnes. Zatiaľ čo klobásky, jaternice či údená slanina sa robia prakticky na celom Slovensku, každý región má ešte aj iné svoje špeciality.