Na viacerých miestach na Slovensku pribudli zariadenia na včasné oživenie, takzvané defibrilátory. Aj človek so základným zdravotným vzdelaním vďaka nemu vie pripraviť všetky dôležité úkony na oživenie človeka so zástavou srdca.