Šestica vybraných dobrovoľných hasičských zborov z Trenčianskeho kraja dostala nedávno veľmi dôležitý dar, a to defibrilátor. Ten dokáže zachrániť život pacienta ešte pred príchodom prvej pomoci. Zároveň viac ako sto dobrovoľných hasičských zborov si prevzalo protipovodňové zásahové vozíky.