Pri príležitosti medzinárodného Dňa archívov, Štátny archív v Trnave otvoril brány širokej verejnosti. Počas podujatia deň otvorených dverí sa záujemcovia oboznámili so zaujímavou prácou archivára a uvideli originály archívnych dokumentov i priestory, kde sú uložené.